U xơ tử cung

Hình ảnh U xơ tử cung

Tóm tắt U xơ tử cung

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U xơ tử cung
  • nhân xơ tử cung

U xơ tử cung hay còn gọi là nhân xơ tử cung. U xơ hoặc u cơ trơn, là các khối u lành tính phổ biến, thường xảy ra ở trên hoặc trong thành cơ tử cung. U xơ được hình thành khi một tế bào cơ trơn phân chia nhiều lần và phát triển thành một khối vững chắc, đàn hồi, tách khỏi phần còn lại của thành tử cung

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày