U tuyến thượng thận

Hình ảnh U tuyến thượng thận

Tóm tắt U tuyến thượng thận

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U tuyến thượng thận

U tuyến thượng thận là một khối u hiếm, thường không phải ung thư (u lành tính) phát triển trong tuyến thượng thận. Thông thường, loại khối u này ảnh hưởng đến một trong hai tuyến thượng thận, nhưng bệnh có thể ảnh hưởng đến cả hai tuyến.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày