Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên của Hội Phẫu thuật tạo hình Hà Nội, Hội Phẫu thuật tạo hình Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội