Giới thiệu
Chức vụ
Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Việt Đức
Kinh Nghiệm
Một trong những bác sĩ chấn thương chỉnh hình chủ chốt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Giải thưởng và ghi nhận
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức