Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám răng hàm mặt OZ Dental
Nơi công tác
  • Phòng khám răng hàm mặt OZ Dental
Kinh Nghiệm
Thạc sỹ – Bác sỹ nội trú chuyên ngành RMIT – Đại học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội chỉnh nha Nhật Bản