Giới thiệu
Chức vụ
Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ, Bệnh viện K
Nơi công tác
  • Bệnh viện K
Kinh Nghiệm
Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ, Bệnh viện K (2018 - nay)
Bác sĩ Phẫu thuật khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ, Bệnh viện K (2004 - 2017)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội