Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Khoa Thần Kinh Bệnh Viện Đa Khoa An Việt
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN VIỆT
Kinh Nghiệm
Giảng viên chính bộ môn Thần kinh, trường Đại học Y Hà Nội (từ năm 1998 đến nay)
Làm việc tại khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai
Cán bộ Giảng dạy bộ môn Thần kinh, trường Đại học Y Hà Nội (1971-1984)
Nguyên Trưởng phòng điện sinh lý lâm sàng khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai
Giải thưởng và ghi nhận
Chứng chỉ Tiến sĩ Y khoa tại Sofia - Bungari
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức