Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRỊ MỤN ĐÔNG Y VIỆT NAM
Nơi công tác
  • Trung tâm Đào tạo và trị mụn Đông y Việt Nam
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức