Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khoa Can thiệp tim mạch – Bệnh viện Đông Đô
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thư ký Hội Tim Mạch Việt Nam
Tổng thư ký Hội Tim Mạch Can Thiệp
Thành viên thường niên Hội Tim Mạch Học Hoa Kỳ
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội