Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức