Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại khoa Siêu âm - Phòng khám 125 Thái Thịnh
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 125 THÁI THỊNH
Kinh Nghiệm
Hơn 11 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức