Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa điều trị kỹ thuật ca, Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Bác sĩ người Việt đầu tiên thực hiện kỹ thuật mổ mới nội soi một lỗ
1 trong 10 gương mặt thầy thuốc tiêu biểu 2018
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức