Giới thiệu
Chức vụ
Giảng viên cao cấp Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội. Nguyên Trưởng phòng Điều trị Nghiện chất - Viện sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đại học Y Hà nội
Kinh Nghiệm
Hơn 40 năm giảng dạy và khám chữa bệnh
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức