Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Nguyễn Trung Anh

  Nguyễn Trung Anh

  TS.BS

  - Bệnh viện Lão khoa Trung ương
  Hà Quốc Hùng

  Hà Quốc Hùng

  THS.BS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Lão khoa Trung ương
  Hồ Thị Kim Thanh

  Hồ Thị Kim Thanh

  PGS.TS

  Nội tiết - Bệnh viện Lão khoa Trung ương
  ThS. BS. Ngô Trọng Toàn

  ThS. BS. Ngô Trọng Toàn

  THS.BS

  Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Lão khoa Trung ương
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày