Trầm cảm sau sinh

Hình ảnh Trầm cảm sau sinh

Tóm tắt Trầm cảm sau sinh

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Trầm cảm sau sinh

Trầm cảm sau sinh là loại trầm cảm bạn có thể mắc phải sau khi sinh. Nó có thể bắt đầu bất cứ lúc nào trong năm đầu tiên của bé, nhưng phổ biến nhất là trong 3 tuần đầu tiên sau khi sinh.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày