Ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ

Hình ảnh Ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ

Tóm tắt Ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ

Ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ là một tình trạng phổ biến, trong đó các tế bào bất thường hình thành trong các tiểu thùy hoặc tuyến sữa của vú. Ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ không phải là ung thư. Nhưng được chẩn đoán là ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ đồng nghĩa là bạn có nguy cơ cao phát triển ung thư vú.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày