Viêm tuyến tiền liệt

Hình ảnh Viêm tuyến tiền liệt

Tóm tắt Viêm tuyến tiền liệt

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm tuyến tiền liệt

Viêm tuyến tiền liệt là tình trạng tuyến tiền liệt bị sưng hoặc viêm. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh mà viêm tuyến tiền liệt sẽ xuất hiện đột ngột hoặc từ từ.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày