Ngộ độc

Hình ảnh Ngộ độc

Tóm tắt Ngộ độc

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Trúng thực

Triệu chứng thay đổi tùy thuộc vào loại và lượng chất độc bị phơi nhiễm nhưng có thể bao gồm: yếu ớt

Triệu chứng

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày