Tóm tắt Chàm

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Chàm
  • Nám da