Túi thừa

Hình ảnh Túi thừa

Tóm tắt Túi thừa

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Túi thừa

Túi thừa là tình trạng hình thành các túi ở thành đại tràng. Những túi này thường có đường kính rất nhỏ (5-10mm) nhưng cũng có thể to hơn.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày